Úvod

Sedět v kruhu, to je naslouchat. Naplno, bez vlastních myšlenek, s plnou pozorností.

Putovat, to je vidět sama sebe v krajině a krajinu v sobě. Dívat se, ptát se, hledat a nacházet.

Jak často si dovolíme zahlédnout sebe?

 

Čím také naplňuji svůj čas:

 Spolek českých svatojakubských poutníků Ultreia. Vydáváme poutnický průkaz (credencial), vytváříme informační a organizační zázemí pro poutníky, šíříme naše nadšení z putování.

 

 S kamarády Janem Bímem, Ivem Třískou a Martinem Nemravou jsme založili JILM, protože sdílíme vášeň pro sdílení formou kruhu. Učíme se naslouchat do čím dál větších hloubek i slyšet za slova. Jednou měsíčně pořádáme veřejné kruhy, iniciovali jsme setkání „kruhu kruhů“, tedy setkávání lidí, kteří vedou kruhy.

 

 Skrze Alopé vytváříme místo pro setkávání a předávání moudrosti stařešinů z celého světa.