Kruhy

“Když se může každý člověk podívat do očí každému ze skupiny, pak jste vytvořili skutečný kruh.”

— Bill Plotkin —

Do kruhu si pokaždé sedám s bušícím srdcem. Nikdy nevím, jaké sdílení nás čeká, jaká zapomenutá vzpomínka se vynoří, jaký příběh uslyšíme. Žádná jiná setkání pro mě nejsou taková, jako ta s principy kruhu. Opakovaně vidím, jak kruh rozpouští masky a role. Ti hodně upovídaní najednou dokážou se zájmem naslouchat, ti málomluvní vypráví tak, jak je málokdo slyšel.

Kruhem myslím způsob komunikace, kdy všichni dodržují několik jednoduchých pravidel:

 • používá se mluvící předmět pro označení toho, kdo může mluvit
 • mluví vždy jen jeden
 • ostatní naslouchají
 • mluvčí mluví spontánně, nic si předem nepřipravuje
 • mluvčí vše vypráví jako svůj pohled na situaci nebo mluví o sobě(není jedna objektivní univerzální pravda, jsou různé úhly pohledu)
 • členové kruhu nevynáší příběhy druhých lidí mimo kruh

Dodržováním pravidel může velmi rychle vzniknout respektující a důvěrné prostředí. Každý člen kruhu přispívá svým kouskem ke společnému příběhu. Pokud je kruh dost různorodý, jeho členové se od sebe vzájemně učí mluvením a nasloucháním. Podle písničky “ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc” postupně vzniká unikátní pestrobarevný náhrdelník složený z jednotlivých korálků příběhů každého člena kruhu.

Kdy je kruh vhodný:

 • pro získání různých úhlů pohledu na jedno téma
 • pro řešení sporu, pokud mají zaznít hlasy všech stran
 • pro strategická rozhodnutí
 • pro lepší seznámení se ve skupině lidí
 • pro získání podpory v náročné životní situaci

Co je pro kruh důležité:

 • Úplně nejdůležitější je to, aby byl v kruhu od začátku někdo, kdo hluboce naslouchá. Hluboké naslouchání vytváří neviditelnou podporu pro toho, kdo mluví, čímž může mluvčí mluvit úplně jinak než v běžném rozhovoru.
 • Mluvící předmět, který jasně ukazuje, komu ostatní právě věnují pozornost. Dokud mám v ruce mluvící předmět, nikdo mě nepřeruší. Jak často se nám v životě stává, že máme prostor říct opravdu celé sdělení?
 • Člověk, který kruh vede (drží) a hlídá dodržování pravidel. Tím se vytváří pocit důvěry pro ostatní. Zkušený průvodce dokáže ve slovech členů kruhu uslyšet společné téma, které nemusí být na první pohled vidět, vrátit sdílení k dohodnutému tématu, pokud se příliš odchýlí, atd.

Příklady kruhů:

 • Kruh ve dvou: Dialog se hodně změní ve chvíli, kdy se do něj vnese mluvící předmět. Bez ohledu na schopnost naslouchání v běžném rozhovoru se s mluvícím předmětm vždy změní kvalita dialogu.
 • Poradní kruh: Pokud má skupina dojít k jednotnému řešení a má zájem, aby se mohli vyjádřit všichni zúčastnění. Rozhoduje se tak dlouho, dokud se nenajde řešení přijatelné pro všechny.
 • Kruh v pracovním prostředí: Když se mají kolegové dobře poznat, aby spolu dokázali lépe vycházet.
 • Kruh jako supervizní skupina
 • Mnoho dalších