Úvod

Sedět v kruhu, to je naslouchat. Naplno, bez vlastních myšlenek, s plnou pozorností.

Putovat, to je vidět sama sebe v krajině a krajinu v sobě. Dívat se, ptát se, hledat a nacházet.

Jak často si dovolíme zahlédnout sebe?